Opiekun medyczny

Zawód: OPIEKUN MEDYCZNY

Oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również dla osób które nie zdawały egzaminu maturalnego nauka w szkole trwa 1,5 roku, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez OKE w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe.

Jakie przedmioty realizowane są w szkole na kierunku Opiekun medyczny?
– opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
– zdrowie publiczne
– zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
– język obcy zawodowy
– działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
– język migowy
– zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze
– działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

Czego uczysz się na zajęciach?
Rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów
podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług
z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Jak długo trwa nauka?
– 1,5 roku

Co po szkole?
Absolwenci kierunku Opiekun medyczny mogą znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Zawód należy do grupy zawodów „międzynarodowych” i można go z powodzeniem wykonywać zarówno w kraju jak i zagranicą.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej