O Nas

Nasza szkoła funkcjonuje w Tarnowie od 2013 roku. Początkowo była częścią ogólnopolskiej sieci szkół Awangarda.

Usamodzielniła się w roku 2015, wypracowując własne standardy edukacyjne. Obecnie , po zmianie właściciela (organu prowadzącego) rozpoczyna od 1 września 2019 funkcjonowanie pod nową marką : Medicus. Placówka przejęła wszystkie najlepsze tradycje z lat poprzednich, ponadto opracowano nowe kierunki rozwoju. Szkoła skupia się wyłącznie na kierunkach medycznych i w nich się specjalizuje. Wiodący kierunek to technik farmaceutyczny. Niezmiennie od początku istnienia osiągamy tu bardzo wysokie wyniki kształcenia.

Nasi abiturienci na egzaminach zawodowych zdobywają bardzo satysfakcjonujące ilości punktów, dzięki czemu plasujemy się w czołówce małopolskich szkół policealnych o profilu medycznym.
Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom i potrzebom społecznym przygotowujemy nowe kierunki kształcenia, rozszerzamy też bazę edukacyjną. W nowym roku szkolnym między innymi wprowadzone zostaje dodatkowe wyposażenie dla kierunku technik masażysta: pracownia wzbogacona została o nową kapsułę do hydromasażu.
Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą wykładowców.

Przed egzaminami zewnętrznymi organizowane są dodatkowe warsztaty i zajęcia fakultatywne, co gwarantuje nam 100% zdawalności..
Szkoła będzie pracować w trzech trybach: dziennym, wieczorowym i zaocznym, w zależności od kierunków kształcenia w poszczególnych zawodach.