Kierunki

Asystent stomatologiczny

Tryb nauki:

1 rok

Opłata wpisowa:

0 zł

Czesne

0 zł

Praktyki

160 godzin

Opiekun medyczny

Tryb nauki:

1 lata

Opłata wpisowa:

0 zł

Czesne

0 zł

Praktyki

160 godzin

Ortoptystka / Ortoptysta

Tryb nauki:

2 lata

Opłata wpisowa:

0 zł

Czesne

0 zł

Praktyki

160 godzin

Technik farmaceutyczny

Tryb nauki:

2,5 lata

Opłata wpisowa:

0 zł

Czesne

0 zł

Praktyki

160 godzin

Terapeuta zajeciowy

Tryb nauki:

2 lata

Opłata wpisowa:

0 zł

Czesne

0 zł

Praktyki

160 godzin

Technik masażysta

Tryb nauki:

2 lata

Opłata wpisowa:

0 zł

Czesne

0 zł

Praktyki

160 godzin